Selasa, 18 Desember 2018
Dibutuhkan Wartawan untuk wilayah Nganjuk Syarat: 1.Pendidikan S1 (semua jurusan) 2. Usia Maksimal 28 Tahun 3. Memiliki SIM C 4. Punya Pengalaman Jurnalistik 5. Punya Pengalaman Organisasi Kirim Lamaran dan CV ke beritajatim@gmail.com

Guyonan Suroboyo

Jum'at, 20 Januari 2017
Pengirim : Niko

Crito Suroboyoan : 
kemenyek nang salon kecantikan, jarene ape facial, creambath, hair styles, mani-padi cure, ambek dilanjut spa.

Tekan nggone salon, Parmi ngomong : "wis koen ngenteni nang montor ae...aku isin nek mbok terno mlebu... engkok koen dikiro gendakanku..."
Jawabe Parjo :
"yo wis Mi, nek ngono koen mlebuo ijen ae...aku dewe yo isin nek diarani gendakanmu ..., wong koen dewe wis tuwek ngono"..... 
Sik lagi oleh limang menit, Parmi mbalik nang montor; "sik...dorong, rame bek'e " ..... 
Ngenteni setengah jam, Parmi mudun maneh, mlebu nang salon. Trus mbalik maneh : "Sik dorong..... cik akehe wong pengin ayu iki  ....
Bareng wis ping limo mlebu metu gak sido-sido nyalon, suwe-suwe Parjo curiga :
"Koen eruh soko endi nek dorong Mi... wong ket mau gak onok wong sing mlebu metu teko salon iku?.... 
jare Parmi (ambek mrengut) :
"Kene koen melok aku nek gak percoyo.... tekan ngarep lawange salon :
"lha iku ditulis nang nggone lawang koco iku 
tulisan opo (karo njundul batuk'e Parjo)..... ?
-- DORONG --
lha iyo lak dorong se...koen kok gak ngandel, gak percoyo!".
Parjo (karo mbatin : diaaamput!!!):

("Waduh Mi...Mi:' (...iku ngono karepe surungen lawange...blooookk kooplaaaakk.....!!