Selasa, 20 Nopember 2018

BERATNYA TUGAS GURU

Jum'at, 20 Januari 2017
Pengirim : Niko

Pak Guru : "Sulaksmi...!!! Coba tulis neng papan, opo tulisan neng lambang manuk Garuda Indonesia...!"


Sulaksmi maju, terus nulis neng papan tulis:'BINEKA TUNGGAL IKA'

Pak Guru gedeg gedeg... sebab tulisani BINEKA, dudu BHINEKA*

Pak guru, (karo mendelik) :"Kudune nganggo BH...?"

Diomongi ngono Sulaksmi cepet cepet  nyekel dadane, kaget...!!!

Sulaksmi : "Lhooooo...!!! Bapak Guru kok pirso...?!!

Pak guru tambah melotot :  "Haaa yo cetho  banget. Lha wong ketok teko kene...!!! Coba dibenerke..."

Sulaksmi (karo mesam mesem) : "Heeee... isin pak. Mosok mbeneraken teng mriki"

Pak guru : "Yo kudu sak iki... kapan maneh...! Ngopo koq ora nganggo BH...?"

Sulaksmi (tambah bingung... keringetan...) :"Dereng garing pak BH ne... nembe dipepe. Lha wong namung setunggal... heeee.." 

karo ngguyu, terus mencolot mlayu mulih arep njukuk BH ne.

Pak guru : "Lhoooo...??? kok malah mlayuu...??? Woooyyyyy... BH ne ki piyeeeee...??? (mbengok banterr...)